Tantra

Tantra kent geen moraal, zegt niet wat goed is en wat fout en schrijft niets voor. Het nodigt je uit op ontdekkingsreis te gaan in je innerlijk en zo achter je eigen waarheden te komen.

Een belangrijk uitgangspunt bij Tantra is de liefdevolle acceptatie van al wat is. Kijk hoe het is, zonder te oordelen. Het onbevangen openstaan voor dat wat zich in jezelf aandient en voor hoe de gebeurtenissen in je omgeving je raken. Dus nieuwsgierigheid, onderzoeken en ontdekken zijn een belangrijk aspect. Bewust zijn in het hier en nu. Het verleden is geweest en de toekomst bestaat nog niet.

Bij Tantra draait het om durven genieten van ons lichaam, zowel emotioneel en geestelijk als fysiek.
Met Tantra kun je maximaal van het leven genieten door zelf opgelegde of cultureel bepaalde beperkingen, schuld of schaamte, te doorbreken.

Tantra werkt voornamelijk met lichaamsoefeningen, communicatie oefeningen, ademhalings- en meditatie oefeningen, visualisatie oefeningen en massage.